Υπουργείο Παιδείας : Και φέτος το εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «κάνω ραδιόφωνο στο European School Radio»

2016-11-01

Το Πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του διαδικτυακού μαθητικού ραδιοφώνου - European School Radio μέσω του οποίου δίδεται στις σχολικές μονάδες η δυνατότητα παραγωγής και μετάδοσης διαδικτυακών ραδιοφωνικών εκπομπών.

Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν αιτήματος της Επιστημονικής Εταιρείας European School Radio καθώς και της σχετικής εισήγησης του ΙΕΠ (Απόσπασμα Πρακτικού 8/10,03.2016) εγκρίνεται και για την τρέχουσα σχολική χρονιά 2016-17, το εκπαιδευτικό Πρόγραμμα της παραπάνω εταιρείας υπό τον τίτλο «κάνω ραδιόφωνο στο European School Radio».

Το παραπάνω Πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του διαδικτυακού μαθητικού ραδιοφώνου - European School Radio μέσω του οποίου δίδεται στις σχολικές μονάδες η δυνατότητα παραγωγής και μετάδοσης διαδικτυακών ραδιοφωνικών εκπομπών. Η δράση περιλαμβάνει επίσκεψη στον τόπο που θα υλοποιηθεί το Πρόγραμμα, ο οποίος είναι το Αλεξάνδρειο ΤΕ' Θεσσαλονίκης στη Σίνδο Θεσσαλονίκης (Εργαστήριο Τμήματος Πληροφορικής, ραδιοφωνικός θάλαμος του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών). Συνεργάζεται επίσης και η Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας-Θράκης. Στο Πρόγραμμα θα συμμετέχουν τα σχολεία έπειτα από πρόσκληση της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΠΕ και ΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας, τα οποία θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον, για να προγραμματιστεί η επίσκεψή τους.

Το Πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε δύο φάσεις:
1) Προετοιμασία με συγκεκριμένα φύλλα εργασίας (πριν την επίσκεψη)
2) Επίσκεψη στους χώρους του προγράμματος, σε μια συγκεκριμένη ήμερα και ώρα της εβδομάδας,

Το πρόγραμμα συμμετοχής και επισκέψεων θα ανακοινωθεί στα σχολεία, τα οποία θα εξυπηρετούνται με σειρά προτεραιότητας. Το κάθε σχολείο θα προετοιμάζεται με Φύλλα Εργασίας εντός των διδακτικών ωρών που διατίθενται από το επίσημο αναλυτικό πρόγραμμα για υλοποίηση προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων. Η εκπαιδευτική διαδικασία περιλαμβάνει δράση στις νέες τεχνολογίες διαδικτύου και ραδιοφώνου (εργαστήριο Πληροφορικής) και δράση στο ραδιοφωνικό θάλαμο (studio) και κάθε σχολείο θα υλοποιεί εκπαιδευτική επίσκεψη έως 3 ώρες συνολικά.

Η παραπάνω δράση εντάσσεται στις διδακτικές επισκέψεις και ισχύει το άρθρο 13, παρ.3 εδ. γ) του ΠΔ. ΖΟ1/9θ (ΦΕΚ 1δ1Δ) που αφορά σε διδακτικές επισκέψεις και συμμετοχή σε εκδηλώσεις και δραστηριότητες, ως ακολούθως: «Παρέχεται η δυνατότητα στις τάξεις και τις σχολικές μονάδες να επιλέγουν με προσοχή τους επισκέψιμους χώρους ιστορικής και πολιτιστικής αναφοράς (Μουσεία, θέατρα, χώροι εκθέσεων, βιβλιοθήκες, εργαστήρια), μονάδες παραγωγής, αξιοθέατα κτλ, και να οργανώνουν στη συνέχεια τις επισκέψεις τους, οι οποίες δεν θα γίνονται κατά τρόπο τυχαίο και αποσπασματικά αλλά με προγραμματισμένες δράσεις και ένταξή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Οι διδακτικές επισκέψεις και η συμμετοχή των μαθητών σε εκδηλώσεις και δραστηριότητες στις οποίες μπορεί να πάρει μέρος όλο το σχολείο ή μερικές τάξεις έχουν διάρκεια μιας ή περισσοτέρων διδακτικών ωρών ή μπορούν και να παραταθούν πέραν του ωραρίου λειτουργίας, μέχρι και δύο διδακτικές ώρες για τις περιπτώσεις που αυτό καθίσταται αναγκαίο για την ολοκλήρωση της επίσκεψης. Ορίζονται με απόφαση του Συλλόγου διδασκόντων και εντάσσονται στον ετήσιο ή τριμηνιαίο προγραμματισμό, ο οποίος υποβάλλεται στο Σχολικό Σύμβουλο. Ο Σχολικός Σύμβουλος μπορεί να διατυπώνει τις δικές του τυχόν παρατηρήσεις και προτάσεις μια το περιεχόμενο του σχεδιασμού».

Τέλος όσον αφορά τη διεξαγωγή ζωντανής εκπομπής που περιλαμβάνει η παραπάνω δράση, αυτή θα γίνεται παρουσία του εκπαιδευτικού που έχει οριστεί υπεύθυνος της διδακτικής επίσκεψης. Οτιδήποτε ανακοινώνεται από τους ομιλητές της κάθε ζωντανής εκπομπής είναι προσχεδιασμένο και το περιεχόμενο αυτής θα πρέπει να έχει ελεγχθεί από τον υπεύθυνο της δράσης του εκάστοτε σχολείου. 

Αναφορικά με τη δυνατότητα επικοινωνίας των μαθητών δια μέσω του Chat Box τονίζεται ότι σε οποιαδήποτε συνομιλία που διεξαχθεί εκείνη τη στιγμή, o υπεύθυνος της διδακτικής επίσκεψης λαμβάνει γνώση της ροής των μηνυμάτων όπως επίσης και των απαντήσεων που δίνονται, εφόσον αυτές δίνονται από τους μαθητές. 

Σε κάθε περίπτωση τονίζεται ότι για την προστασία των μαθητών δεν πρέπει να θίγεται η ιδιωτικότητα τους πράγμα το οποίο θα αναφέρεται ως προϋπόθεση στις υπογεγραμμένες βεβαιώσεις που θα κατατεθούν στη σχολική μονάδα από τους γονείς των μαθητών που θα λάβουν μέρος στη διδακτική επίσκεψη και θα δεσμεύουν τον εκάστοτε επιβλέποντα εκπαιδευτικό (Ν.2472/1997, ΚεΦ_2, άρθρο 7,1 και 2. Στ., αλλά και η Οικουμενική Διακήρυξη της UNESCO για τη βιοηθική και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (Άρθρο 9: «Απόρρητο και εχεμύθεια»).

radiofono.gr