Το δημοτικό ραδιόφωνο Αθήνας σε σύμβαση πνευματικών δικαιωμάτων με την "Αυτοδιαχείριση"

2017-01-03

Tο Διοικητικό Συμβούλιο του δημοτικού ραδιοφωνικού σταθμού της Αθήνας, Αθήνα 9.84, ενέκρινε ομόφωνα τη σύναψη σύμβασης παροχής άδειας ραδιοφωνικής μετάδοσης μουσικού ρεπερτορίου και καταβολής αναδρομικών δικαιωμάτων 5ετίας, μεταξύ της Δ.Ε.Ρ.Α. και του φορέα συλλογικής διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων «Αυτοδιαχείριση», αρχικής διάρκειας ενός έτους, σύμφωνα με το σχέδιο που επιδείχθηκε. 


Μέσω της απόφασης αυτής εξουσιοδοτήθηκε ο Πρόεδρος του για την υπογραφή της σύμβασης. 

Η ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ πήρε άδεια λειτουργίας από το Υπουργείο Πολιτισμού στις 6 Μαρτίου 2003 (ΦΕΚ 323-18.3.2003) σύμφωνα με το Νόμο 2121/1993 περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Ο νόμος αυτός δίνει το δικαίωμα στους δημιουργούς να μπορούν να αναθέτουν σε οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης και προστασίας τη διαχείριση και την προστασία τού περιουσιακού δικαιώματος των δημιουργών και των εξουσιών που απορρέουν από αυτό, δηλαδή τα μηχανικά δικαιώματα (ποσοστά) από τις πωλήσεις των δίσκων τους και δικαιώματα από τη δημόσια εκτέλεση των έργων τους από τα ΜΜΕ, κλπ.

radiofono.gr