ΣτΕ: Αποκλειστική αρμοδιότητα του ΕΣΡ οι τηλεοπτικές άδειες

2017-01-13

Διττό ρόλο έχει το Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο για τις προϋποθέσεις αδειοδότησης των τηλεοπτικών σταθμών, σύμφωνα με την υπ.αριθμόν 95/17 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, όπου επισημαίνεται ότι το ανεξάρτητο όργανο έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα να διενεργεί διαγωνιστική διαδικασία και να ρυθμίζει το ραδιοτηλεοπτικό τοπίο.

Έννομο συμφέρον έχουν οι τηλεοπτικοί σταθμοί

Σύμφωνα με τους συμβούλους της Επικρατείας, οι τηλεοπτικοί σταθμοί έχουν έννομο συμφέρον, ασχέτως αν λειτουργούν παράνομα ή νόμιμα και εξ αυτού μπορούν να μετάσχουν στη διαγνωστική διαδικασία και να προσφύγουν στο ΣτΕ προσβάλλοντας κανονιστικές πράξεις.


Σύμφωνα με πληροφορίες, η απόφαση φέρεται να αποδοκιμάζει έμμεσα το καθεστώς της λειτουργίας των τηλεοπτικών σταθμών με προσωρινές άδειες, το οποίο έχει παραταθεί προσωρινά μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2015 και έχει λήξει.

Σε ό,τι αφορά το καθεστώς της λειτουργίας των τηλεοπτικών σταθμών, στην απόφαση δεν αναφέρεται αν αυτή είναι νόμιμη η παράνομη, σημειώνοντας ότι επ αυτού "υπάρχει νομοθετικό κενό".

Από την μειοψηφία φέρεται να υπάρχει αναφορά πως οι τηλεοπτικοί σταθμοί δεν λειτουργούν μεν νομίμως, όμως έχουν τη δυνατότητα να μετέχουν στη διαγωνιστική αδειοδοτική διαδικασία, αλλά όχι να προσβάλλουν δικαστικά υπουργικές αποφάσεις.

Για τις ανεξάρτητες αρχές

Αναφορικά με το άρθρο 101 του συντάγματος που προβλέπει τη συγκρότηση των Ανεξάρτητων Αρχών, η άποψη των δικαστών, αφού επισημαίνουν ότι για τη συγκρότησή τους απαιτείται η σύμπραξη των πολιτικών κομμάτων, μέσω της Διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής, ξεκαθαρίζουν ότι η μη συγκρότησή τους αποτελεί ουσιαστικά παραβίαση του συντάγματος.

Ωστόσο, κάνει σαφές ότι αυτή η παραβίαση δεν μπορεί να θεραπευτεί με άλλη παραβίαση του συντάγματος, όπως της μετακύλισης των αρμοδιότητων μιας ανεξάρτητης αρχής σε υπουργό. Ειδικότερα, κατά την απόφαση, δεν μπορεί να θεραπευθεί μία παραβίαση διατάξεως του συντάγματος με άλλη παραβίαση και συγκεκριμένα της διατάξεως του άρθρου 15 παράγραφος 2 που αναφέρει ρητά ότι το ΕΣΡ είναι αποκλειστικό αρμόδιο για τη χορήγηση των τηλεοπτικών αδειών καθώς και για τη διαγωνιστική αδειοδοτική διαδικασία.

Για τη δικαστική δαπάνη

Σύμφωνα με την απόφαση η δικαστική δαπάνη ορίζεται στα 920 ευρώ για κάθε προσφεύγοντα, την οποία επιβαρύνεται το δημόσιο.

Οι αποφάσεις που εκδόθηκαν σήμερα αφορούν στο θέμα της αρμοδιότητας του υπουργού Επικρατείας σχετικά με την διαδικασία αδειοδότησης και στην συγκρότηση από τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης πενταμελούς επιτροπής για τη διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας.

Από το σύνολο των αιτήσεων που είχαν υποβληθεί εκκρεμούν προς έκδοση άλλες τρεις αποφάσεις που αφορούν:

  • την τιμή εκκίνησης του διαγωνισμού που είχε οριστεί στα 3 εκατομμύρια και αφορά εμμέσως και τον αριθμό των αδειών (4), αλλά και
  • τον ελάχιστο προβλεπόμενο αριθμό προσωπικού για κάθε κανάλι.

Σε ό,τι αφορά τους τηλεοπτικούς σταθμούς που κατέβαλαν χρήματα για να πάρουν άδεια αλλά τελικά δεν πήραν, νομικοί κύκλοι αναφέρουν πως μετά τη δημοσιοποίηση των αποφάσεων εγείρονται σοβαρά ζητήματα αποζημιώσεων.

naftemporiki.gr